Vakcollege Maarsbergen

Beste leerling, beste ouders en verzorgers,
Welkom bij Vakcollege Maarsbergen, dé openbare school die leren door doen hoog in het vaandel heeft. Creatief en ondernemend. Waar je gekend en gewaardeerd wordt, want alleen dan kan het beste uit jou als leerling worden gehaald.
We zijn een kleinschalige school waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid. We willen leerlingen helpen mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemens te nemen. Om dit te bereiken vinden we het heel belangrijk dat er iets te kiezen valt. En met ons gevarieerde onderwijsaanbod zijn er kansen en mogelijkheden voor iedereen! Kwalitatief goed onderwijs staat voor ons voorop. Goed onderwijs betekent ook dat leerlingen én personeel zich gekend en geaccepteerd voelen. Een plezierige sfeer, je veilig voelen en een goede, passende begeleiding zijn dan ook sterke punten van onze school.

Deze schoolgids is bedoeld om leerlingen en ouders/verzorgers goed te informeren over alles wat er in onze school gebeurt en geregeld wordt. We vermelden onze missie en visie, maar we hebben vooral ook veel praktische zaken in de schoolgids opgenomen. Daarnaast houden we leerlingen en ouders ook via onze website (www.vakcollege.osgs.nl) over de dagelijkse gang van zaken op de hoogte. We vinden het belangrijk dat iedereen die bij de school betrokken is makkelijk zijn of haar weg vindt en hopen dat deze gids daaraan bijdraagt.
Ik wens je als leerling van onze school, samen met je ouders, een mooi schooljaar toe.

Jenny Oldenhuis,
directeur

Vakcollege Maarsbergen
Vakcollege Maarsbergen is onderdeel van de stichting Openbare ScholenGroep Schoonoord (OSGS). OSG Schoonoord wil haar leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij uitstekende prestaties te leveren.
Binnen de scholengroep participeren vier zelfstandige scholen: Schoonoord Doorn, Openbaar Lyceum Zeist, Openbaar VMBO en MAVO Zeist en Vakcollege Maarsbergen.
Vakcollege Maarsbergen onderscheidt zich door leren en oriënteren in de praktijk vanaf het eerste leerjaar. Daarnaast is er een nauwe samenwerking tussen onze school, het mbo en het regionale bedrijfsleven.
Het Vakcollege is er voor jongeren met een vmbo-advies met een praktische leerstijl, die graag actief bezig zijn. Een kwalitatief goede opleiding voor basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen en voor leerlingen van de gemengde en/of theoretische leerweg.